Regler

Tyvärr kan vi inte hyra ut bostäder till vem som helst. Många vet inte vad som gäller när man hyr en bostad - vi har därför sammanställt våra regler på en och samma sida.

Ålder

Du som står på hyreskontraktet måste vara myndig.

Inkomst

Vi kräver normalt att du har en inkomst som kan täcka hela hyran.

Inga betalningsanmärkningar

För att hyra av oss bör du inte ha några betalningsanmärkningar. Skulle du ha oturen att ha en anmärkning så kan du höra av dig, så kan vi se vad vi kan göra för dig...

Referenser från tidigare hyresvärd

Du ska ha goda referenser från din tidigare hyresvärd. Anmärkningar från grannar m.m. inverkar negativt på din ansökan hos oss.

Falkenbostäder Kb., Bäckgatan 4, 660 60 Molkom, tel 0553-100 78, fax 0553-100 88
Copyright © Falkenbostäder Kb. 2014 Logga in