Falkenbostäder

  1. Falken städar
  2. Falken bygger
  3. Falken gräver
  4. Falken lyfter
  5. Falken servar

Falkenbostäder är ett Molkombaserat företag med mångårig erfarenhet inom både fastighetsförvaltning och husarbete.

Kontoret/verkstaden

Vårt kontor och verkstad.

Falkenbostäder startades 1991 och har idag två anställda på fastighetsförvaltning och tre på städ. Vi äger och förvaltar egna och andras fastigheter.

Falkenbostäder Kb., Bäckgatan 4, 660 60 Molkom, tel 0553-100 78, fax 0553-100 88
Copyright © Falkenbostäder Kb. 2022 Logga in